Dematteis, Chevrier e Baldaccini i protagonisti attesi a Portofino