Pragelato Snow Run - Pragelato (TO)

Sabato 26 Gennaio 2019 18:00

Pragelato Snow Run - Pragelato

Corsa notturna su neve sulle piste di Pragelato